Адаптаційні курси


Досвід останніх років роботи з першокурсниками показав, що значна частина вчорашніх абітурієнтів має певні труднощі у вивченні фундаментальних дисциплін через недостатній рівень знань, отриманих в школі.

В той же час кожен рік зростають вимоги до випускників закладів вищої освіти та до їх вміння приймати рішення та орієнтуватись в зростаючому потоці інформації. Суспільству необхідні спеціалісти високого освітньо – кваліфікаційного рівня, що відповідає державним стандартам вищої освіти.

Професорсько-викладацький склад університету, стурбований труднощами у засвоєнні першокурсниками математики, фізики, хімії, запропонував впровадити нову форму роботи зі студентами, щоб полегшити перехід від шкільної системи викладання до академічної.

На їхню думку додаткові практичні, лекційні заняття та діагностичні контрольні роботи допоможуть студентам адаптуватися в кредитно-модульній системі навчання, ліквідувати прогалини в знаннях та ретельніше розібратись з навчальним матеріалом тих предметів, екзамени з яких відбудуться на 1 сесії, стануть містком, по якому молоді люди перейдуть до вміння працювати з науковою літературою та виконувати великий об’єм самостійної роботи на старших курсах.

З метою вдосконалення навчального процесу та ефективності освіти у Навчально-методичному центрі доуніверситетської підготовки ДНУ Регіональним навчально-методичним центром моніторингу освіти у 2006 році були організовані Адаптаційні курси.

Провідні викладачі механіко-математичного, хімічного факультетів, факультету фізики, електроніки та комп´ютерних систем ДНУ проводили заняття з математики, фізики, хімії. В доступній формі детально розбираючи кожну тему програми, розвивали навачальні навички першокурсників. Навіть коли тема здається студентам надто складною викладач має змогу роз´яснити всі нюанси завдань.

На Аадаптаційних курсах першокурсникам допомогають розібратися з фундаментальними темами вищої математики, фізики, хімії, які в подальшому є основними у вивченні більш складних наук вищої школи. Тому дуже необхідно детально та досконало розібратися на початковому етапі навчання зі складними питаннями.

Результати опитування студентів після зимової сесії показали такі результати: 84% студентів підтвердили, що курси розширили їх знання з предметів, надали додаткову інформацію та позитивно вплинули на результати першої сесії . Респонденти анкетування висловили думку про необхідність подальшої роботи курсів у другому семестрі під керівництвом викладачів університету.


Якщо Вас зацікавила ця інформація і у Вас є необхідність ліквідувати прогалини в знаннях з фізики, математики, хімії, іноземної мови звертайтесь:
корпус14, ауд.110 або за тел. 766-49-04.