Методичні розробки
Методична робота включає підготовку та видання методичної літератури. Центром надруковано 28 методичних розробки (у тому числі: 16 – з математики, 5 – з фізики, 3 – з хімії, 2 - з англійської мови, 1 - з історії, 1 - з біології).

 1. Варгалюк В.Ф., Коробова І.В. Загальна хімія. Частина 1 (Контрольні завдання та методичні вказівки для їх розв’язування).
 2. Варгалюк В.Ф., Борщевич Л.В. Неорганічна хімія. Частина 2 (Контрольні завдання та методичні вказівки для їх розв’язування).
 3. Варгалюк В.Ф., Дмітрікова Л.В., Івонін С.П. Органічна хімія. Частина 3 (Контрольні завдання та методичні вказівки для їх розв’язування).
 4. Буніна Л.К., Пляка С.М. Електрика та магнетизм.
 5. Гудзенко В.Н., Овруцький А.М., Орлянський О.Ю. Молекулярна фізика та гідростатика. Навчальне видання.
 6. Дергачов М,П., Смойловський О.Н. Оптика. Квантова фізика.
 7. Парфінович Н.В., Ткаченко М.Є. Комбінаторика.
 8. Парфінович Н.В., Ткаченко М.Є. Вибрані задачі з планіметрії.
 9. Бабич Ю.П. Числові послідовності. Методичні вказівки та завдання.
 10. Ільїна С.М., Кірман В.К. Перетворення алгебраїчних виразів. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 11. Кірман В.К. Елементарні методи дослідження тригонометричних функцій. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 12. Парфінович Н.В., Ткаченко М.Є. Тригонометричні рівняння. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 13. Половина Н.Т., Баланенко І.Г. Алгебраічні рівняння. Методичні вказівки для учнів РЦМО ФДВП ДНУ.
 14. Ільїна С.М., Кірман В.К., Качан В.З. Основи тригонометрії. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 15. Кірман В.К. Основи теорії чисел. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 16. Поляков О.В. Квадратний тричлен. Методичні вказівки для слухачів заочної фізико-математичної школи ДНУ.
 17. Ільїна С.М., ПашковськаН.Д., Меньшиков Ю.Л., Турчин В. Н., Тир С.А. Варіанти для підготовки до тестування та вступним іспитам з математики в ДНУ.
 18. Сергеєв Г.О., Гудзенко В.Н., Смойловський О.Н. Кінематика. Динаміка. Закони збереження.
 19. Семененко О.П., Тичиніна В.М. English texts and exercises for students of Education Monitoring Regional Center. Part 1. Англійські тексти і вправи для слухачів Регіонального центру моніторингу освіти. Частина 1.
 20. Семененко О.П., Тичиніна В.М. English texts and exercises for students of Education Monitoring Regional Center. Part 2. Англійські тексти і вправи для слухачів Регіонального центру моніторингу освіти. Частина 2.
 21. Бутко Н.М., Іщенко Є.М. Вправи для самостійної роботи з математики. Частина 1.
 22. Бутко Н.М., Іщенко Є.М. Вправи для самостійної роботи з математики. Частина 2.
 23. Бутко Н.М., Іщенко Є.М. Вправи для самостійної роботи з математики. Частина 3.
 24. Сіталова Н.О. Питання історії України у міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.).
 25. Калініна О.Ф. Методичні вказівки для проведення моніторингового дослідження знань з фізики. Частина 1.
 26. Літовченко О.А., Платонова І.Є. Контрольні роботи з математики 10-11 клас.
 27. Баланенко І.Г., Літовченко О.А. Моніторингові контрольні роботи з математики.
 28. Грушка В.В., Кирпа О.С. Тестові завдання для тематичного оцінювання з біології.