Навчальні базиНавчальна база є підрозділом Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти при Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара (ДНУ) і діє на підставі Статуту університету, Положення про Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти при ДНУ та положення про Навчальні бази ДНУ.

Головними завданнями Навчальної бази РНМЦМО є:

Навчальна база РНМЦМО виконує наступні функції:

Навчальною базою РНМЦМО може стати будь-який заклад середньої освіти після заключення відповідного договору про співробітництво між навчальним закладом і університетом. Навчання в спеціалізованих групах Навчальної бази РНМЦМО здійснюється за навчальними планами та програмами, узгодженими з відповідними кафедрами університету, які передбачають поглиблене вивчення фундаментальних предметів, а також широку гуманітарну освіту.

До роботи у Навчальній базі РНМЦМО залучаються викладачі університету, керівники відповідних факультативів та викладачі середніх загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, тощо).